Jerzy Kwieciński - Minister Inwestycji i Rozwoju
Paweł Borys – Prezes Zarządu Polski Fundusz Rozwoju
Grzegorz Zieliński – Dyrektor Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
Marcin Obroniecki – Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwo Finansów
Richárd Végh – Chairman Budapest Stock Exchange
Marcin Adamczyk - Prezes Zarządu PZU TFI S.A.
Rafał Mikusiński - Prezes Zarządu MetLife TunŻiR S.A.
Jacek Janiuk - Prezes Zarządu Skarbiec TFI S.A.
Fima Katz - CEO Exadel
Michał Sapota – Członek Rady Nadzorczej Murapol S.A
Krzysztof Prasał – Prezes Zarządu Dom Inwestycyjny Xelion
Piotr Żochowski – Prezes Zarządu, PKO TFI SA
Ewa Mazurkiewicz – Partner Kancelaria Prawna SPCG
Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce
Rynek kapitałowy dla rozwoju nowych technologii
Długoterminowe inwestycje obywateli