10 stycznia br. odbyło się trzecie spotkanie Rady Programowej XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich. Celem spotkania było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji.

– Silny krajowy rynek kapitałowy jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ ma wielkie znaczenie dla inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności obywateli. Mam nadzieję, że efektem dyskusji podczas XVIII Konferencji  IDM w Bukowinie Tatrzańskiej będą propozycje rozwiązań, których wprowadzenie do systemu zwiększy konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego. Jestem przekonany, że wypracujemy rozwiązania korzystne dla przyszłości polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki  – podsumowuje Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

 • Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce. Działania administracji rządowej na rzecz rozwoju krajowego rynku kapitałowego.
 • Rynek kapitałowy dla rozwoju nowych technologii.
 • Długoterminowe inwestycje obywateli – źródło finansowania wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.
 • Jak FINTECH zmieni kształt współczesnych rynków kapitałowych?
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku kapitałowego z punktu widzenia inwestora globalnego.
 • Rola polskiego rynku kapitałowego w regionie CEE.
 • „Obraz bitwy” – czyli polski rynek kapitałowy wdrażający nowe regulacje. Co zmieniło się w praktyce i jaki wpływ na zachowanie inwestorów oraz branży maklerskiej ma MiFID II oraz MiFIR.
 • Ryzyko rozwoju rynku kapitałowego w Polsce: wyzwanie kwalifikacji i różnorodności kadr.
 • Zasada proporcjonalności w tworzeniu regulacji dla rynku kapitałowego – konkurencyjność regulacji.
 • Model dystrybucyjny oparty na agentach firmy inwestycyjnej oraz doradztwie inwestycyjnym, jako odpowiedź na oczekiwania Klientów i kluczowy element rozwoju rynku produktów inwestycyjnych w Polsce.

Partnerzy Instytucjonalni:

 • CASE-Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych
 • CFA Society Poland
 • Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
 • Klub Jagielloński
 • Polityka Insight
 • Polski Instytut Dyrektorów
 • Stowarzyszenie REIT Polska
 • Związek Banków Polskich
 • Związek Maklerów i Doradców

Partnerzy medialni:

 • Agencja informacyjna ISBnews
 • Agencja prasowa dpa AFX
 • Analizy Online S.A.
 • Dziennik Rzeczpospolita
 • Gazeta Bankowa
 • Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet”
 • Gazeta Polska
 • Gazeta Polska Codziennie
 • InfoStrefa S.A.
 • Miesięcznik Nowe Państwo
 • Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł
 • Portal Niezależna.pl
 • Polska Agencja Prasowa
 • Portal Bankier.pl
 • Portal Wgospodarce.pl
 • Portal Wirtualny Nowy Przemysł