6 października br. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej XVIII Konferencji Izby Domów Maklerskich. Celem spotkania było omówienie merytorycznych i organizacyjnych aspektów najbliższej konferencji.

– Przyszłoroczną konferencję chcemy poświęcić głównie zagadnieniom związanym z wyzwaniami jakie stoją przed polskim rynkiem kapitałowym w związku z rozwojem innowacyjnej gospodarki. Rynek kapitałowy wspiera przedsiębiorstwa dostarczając im kapitału na innowacyjne projekty. Dzięki finansowaniu z rynku kapitałowego możliwe stają się przejęcia innych firm w branży. Dlatego, jeżeli chcemy mieć gospodarkę z liczącymi się przedsiębiorstwami, to powinniśmy postawić na rozwój rynku kapitałowego – podsumowuje Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich.

Wstępny zakres tematyczny XVIII Konferencji IDM w Bukowinie obejmuje następujące zagadnienia:

 • Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce oraz działania administracji rządowej na rzecz rozwoju krajowego rynku kapitałowego.
 • Jak wspierać budowanie długoterminowego kapitału w Polsce?
 • Rynek kapitałowy dla nowych technologii.
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku kapitałowego z punktu widzenia inwestora globalnego.
 • Rola GPW we wzmacnianiu polskiej gospodarki.
 • Nowe uwarunkowania regulacyjne (MiFID II, MAR).

Wsparcie merytoryczne dla konferencji zadeklarowali wstępnie:

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Komisja Nadzoru Finansowego
 • Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
 • CFA Society Poland