Mateusz Morawiecki - Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów
Marek Chrzanowski - Przewodniczący KNF
Witold Słowik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju cz. 1
Waldemar Markiewicz - Prezes Izby Domów Maklerskich
Witold Słowik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju cz. 2
Paweł Borys - Prezes Polskiego Funduszu Rozowoju
Paweł Surówka - Prezes PZU Życie S.A.
Reportaż z panelu ``Rynek kapitałowy dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju``
Grzegorz Chłopek - Prezes PTE Nationale Nederlanden S.A.
Reportaż z XVII Konferencji Izby Domów Maklerskich
Reportaż z panelu KAPITAŁ DLA ROZWOJU – WSPIERANIE KRAJOWYCH ŹRÓDEŁ KAPITAŁU W NOWYM MODELU ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Reportaż z panelu UWARUNKOWANIA ROZWOJU FIRM INWESTYCYJNYCH W POLSCE – CZY POLSKA GOSPODARKA WYMAGA SILNYCH KRAJOWYCH DOMÓW MAKLERSKICH