O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich

„RYNEK PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ RYNKU – RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

7 – 10 marca 2019 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli.

XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2018 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VI Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2018 r., gościła rekordową liczbę blisko 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITALOWY , SZANSE I ZAGROŻENIA
 • RYNEK KAPITAŁOWY W SŁUŻBIE PRZYSZŁEGO EMERYTA , PPK, IKE, IKZE I PPE , POTENCJAŁ PROPGRAMÓW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU
 • RYNEK OBLIGACJI DLA  MŚP
 • INWESTYCJA W ZAUFANIE , WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
 • INICJATYWY STRATEGICZNE GPW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE
 • RYNEK KAPITAŁOWY DLA FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY
 • KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR , WPŁYW DYREKTYW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ
XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Reportaż z podsumowania XVIII Konferencji IDM (marzec 2018r.)

PODSUMOWANIE

PODSUMOWANIE XVIII KONFERENCJI IDM

Niniejszym podsumowaniem zamykamy XVIII Konferencję Izby Domów Maklerskich. Tegoroczna  konferencja, której hasłem przewodnim był „Rynek kapitałowy dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”, gościła wybitne grono przedstawicieli rządu, regulatora i nadzorcy oraz instytucji rynku kapitałowego, domów i biur maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW. Gościem honorowym wydarzenia był Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju. Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda.

Silny krajowy rynek kapitałowy jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ ma wielkie znaczenie dla inwestycji w przedsięwzięcia innowacyjne. Sprawne funkcjonowanie rynku kapitałowego jest istotne dla budowy gospodarki o charakterze nieperyferyjnym, z silnymi polskimi firmami, mającymi centra kompetencji i zarządzania w kraju. Droga do realizacji strategicznych celów państwa ogłoszonych przez Premiera Mateusza Morawieckiego w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wiedzie więc przez rynek kapitałowy. Na konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej mieliśmy sposobność omówić główne aspekty tego ważnego dokumentu, który może mieć przełomowe znaczenie dla przyszłości rynku kapitałowego w Polsce.

Podczas dwóch dni konferencji dyskutowaliśmy o wielu aspektach życia gospodarczego w Polsce, od innowacyjności po adekwatność regulacji krajowego rynku kapitałowego. Wnioski z 11 dyskusji konferencyjnych zostały opracowane przez liderów paneli i podsumowane w załączonym raporcie. Podsumowanie konferencji zostanie przekazane przedstawicielom rządu i nadzorcy. Mamy nadzieję, że tezy tam zawarte będą uwzględnione przy kolejnych decyzjach administracji publicznej.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział i merytoryczne zaangażowanie w dyskusje. Państwa obecność na konferencji jest dowodem zainteresowania przyszłością  Polski i polskiego rynku kapitałowego.

Mamy nadzieję, że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością na kolejnej konferencji Izby Domów Maklerskich.

PROGRAM KONFERENCJI

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI*

 • STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITALOWY , SZANSE I ZAGROŻENIA
 • RYNEK KAPITAŁOWY W SŁUŻBIE PRZYSZŁEGO EMERYTA , PPK, IKE, IKZE I PPE , POTENCJAŁ PROPGRAMÓW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU
 • RYNEK OBLIGACJI DLA  MŚP
 • INWESTYCJA W ZAUFANIE , WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
 • INICJATYWY STRATEGICZNE GPW A WYZWANIA DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE
 • RYNEK KAPITAŁOWY DLA FINANSOWANIA INFRASTRUKTURY
 • KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR , WPŁYW DYREKTYW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW

*zakres tematyczny i harmonogram godzinowy konferencji mogą ulec zmianie.

HARMONOGRAM XIX KONFERENCJI IDM*

WYDARZENIA PRZEDKONFERENCYJNE
CZWARTEK, 7 MARCA 2019 r.

Spotkanie networkingowe uczestników konferencji – kolacja bufet

20:30 – 22:30
KONFERENCJA
PIĄTEK, 8 MARCA 2019 r.

OTWARCIE KONFERENCJI

12:30 – 13:00

WYSTĄPIENIA GOŚCI KONFERENCJI

13:00 – 13:45

PANELE DYSKUSYJNE

13:45 – 18:55
SOBOTA, 9 MARCA 2019 r.

PANELE DYSKUSYJNE

10:00 – 15:30

PODSUMOWANIE XIX KONFERENCJI IDM

15:30 – 15:45

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

EBRD1

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news
wnp

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: