O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XX Jubileuszowa Konferencja Izby Domów Maklerskich

ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU –

RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI

5 – 8 marca 2020 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

XX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Udział w Konferencji potwierdzili:

Artur Soboń – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych

Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

 

Najbliższa jubileuszowa konferencja IDM „ROZWÓJ POTRZEBUJE KAPITAŁU – RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI” będzie poświęcona zagadnieniom związanym z rolą rynku kapitałowego w finansowaniu rozwoju infrastruktury publicznej i prywatnej oraz wsparciem innowacyjności. Polska gospodarka stoi dziś przed wyzwaniami związanymi z kolejnym etapem finansowania niezbędnych inwestycji infrastruktury publicznej i prywatnej, w sektorach krytycznych dla dalszego zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Rynek kapitałowy może pełnić ważną rolę w finansowaniu kluczowych projektów publicznych i prywatnych, wykorzystując do tego krajowy kapitał. Wśród poruszanych tematów nie zabraknie dyskusji dotyczącej realizacji rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego oraz wdrożonego programu PPK.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2019 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VII Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2019 r., gościła rekordową liczbę ponad 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI
 • PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA (INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH)
 • ZWIĘKSZANIE UDZIAŁU OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE
 • ZWIĘKSZANIE EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH
 • WZMACNIANIE ZAUFANIA DO RYNKU
 • ZWIĘKSZANIE PŁYNNOŚCI NA RYNKU KAPITAŁOWYM
 • NOWE WYMOGI REGULACYJNE DLA EMITENTÓW
 • WPŁYW KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI – ROLA KAPITAŁU KRAJOWEGO W FINANSOWANIU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
 • WYKORZYSTYWANIE KONKURENCYJNYCH NOWYCH TECHNOLOGII
 • STABILNOŚĆ OTOCZENIA REGULACYJNEGO I NADZORCZEGO, BARDZIEJ EFEKTYWNE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE
XX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Zapowiedź XX Konferencji IDM

PROGRAM XX KONFERENCJI IDM

5 MARCA 2020 R. (CZWARTEK)

20:00 – 00:00 SPOTKANIE NETWORKINGOWE uczestników konferencji – koktajl (Klub poziom -2)

6 MARCA 2020 R. (PIĄTEK)

WARSZTATY

09:00 – 10:00 „FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH W BRANŻY SUROWCOWEJ”

Prezentacja KGHM Polska Miedź S.A.

     
10:15 – 11:15 POWIADAMIANIE O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH I OCHRONA SYGNALISTY

Warsztat Kancelarii Raczkowski sp. k.

„VENTURE CAPITAL JAKO KLASA AKTYWÓW”

Warsztat PFR Ventures i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

     
11:30 – 12:15 Lunch

 

KOFERENCJA

 

12:30 – 13:00 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Przewodniczący Rady Programowej, Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

   
13:00 – 13:30 WYSTĄPIENIA

ARTUR SOBOŃ – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do Spraw Instrumentów

Finansowania Rozwoju Gospodarczego Państwa, Ministerstwo Aktywów Państwowych

KAMIL BORTNICZUK – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

dr hab. JACEK JASTRZĘBSKI, prof. UW – Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego

   
13:30 – 13:40 Wystąpienie: Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie
13:40 – 15:10 PANEL DYSKUSYJNY

„RYNEK KAPITAŁOWY DLA INFRASTRUKTURY I INNOWACJI”

Zakres tematyczny:

 • Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego – korzyści a główne wyzwania na obecnym etapie realizacji.
 • Warunki skutecznego wdrożenia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.
 • Rola rynku kapitałowego a potrzeby zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki.
 • Źródła kapitału krajowego.
 • Rynek kapitałowy jako źródło finansowania strategicznych inwestycji publicznych.
 • Czy zachęty dla spółek do pozyskiwania kapitału na regulowanym rynku kapitałowym, przewidziane w SRRK są wystarczające?
 • Czy barierą jest koszt kapitału (w warunkach ujemnych stóp procentowych w UE), czy raczej brak kapitału lub inna przeszkoda?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przewodniczący KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao
 • Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju, Santander Biuro Maklerskie
 • Maciej Trybuchowski – Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A.
 • Grzegorz ZawadaDyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej, PKO Bank Polski S.A.
 • Grzegorz Zieliński – Regional Director, Head of Central Europe and the Baltic States, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

 Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

     
15:10 – 15:30 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
15:30 – 16:50 PANEL DYSKUSYJNY

„PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA (INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH)”

Zakres tematyczny:

 • Zrównoważony rozwój gospodarczy a promowanie zrównoważonego finansowania w ramach rynku kapitałowego.
 • Jak polityka klimatyczna UE wpływa na kierunek rozwoju spółek i rynku kapitałowego?
 • Na ile trendy zapowiadane przez nową Komisję Europejską trwale wpłyną na finansowanie spółek? Czy zdobycie i cena finansowania będą zależne od „zero carbon policy” lub neutralności klimatycznej spółki?
 • Jak spółki powinny dostosować swój model biznesowy do nowych wyzwań wynikających z uwzględniania w swojej działalności zagadnień ESG?
 • Co zmieni sustainable investment? Czy firmy niewystarczająco „zielone” staną się celami dezinwestycji ze strony inwestorów finansowych? Czy inwestorzy mogą być zmuszeni przebudowywać portfele?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Kamil Bortniczuk – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Robert Kubin – Prezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
 • Maciej Lachowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Izabela Olszewska – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak – Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.
 • Bartłomiej Pawlak – Wiceprezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju

 Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj.

      
16:50 – 17:10 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
17:10 – 17:20 WYSTĄPIENIE: PAWEŁ BORYS – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
17:20 – 18:30 PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OSZCZĘDNOŚCI W GOSPODARCE”

Zakres tematyczny:

 • Czy celem SRRK powinien być wzrost oszczędności kierowanych na rynek kapitałowy (zamiast np. na rynek nieruchomości czy rynek dzieł sztuki)?
 • Jak skłonić Polaków do długoterminowego inwestowania? Jak zwiększyć udział instrumentów rynku kapitałowego w strukturze oszczędności gospodarstw domowych?
 • Wpływ PPK i transformacji OFE na poziom przyszłego zabezpieczenia emerytalnego Polaków a krajowy rynek kapitałowy.
 • Bariery i czynniki wzrostu poziomu partycypacji w PPK. Poziom partycypacji w składce przez pracodawców jako element motywujący dla pracowników.
 • Indywidualne formy oszczędzania – rola i atrakcyjność w nowym systemie.

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • dr Wojciech Nagel – Członek Rady Nadzorczej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Przewodniczący Rady, Fundacja GPW
 • Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • Artur Wiza – Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland S.A.

Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj

    
18:30 – 19:40 PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH”

Zakres tematyczny:

 • Jak zwiększyć efektywność działalności maklerskiej, która obecnie przynosi straty? Jaki powinien być model operacyjny krajowych firm inwestycyjnych w kontekście celu głównego SRRK, czyli zwiększenia finansowania innowacji w gospodarce?
 • Miernikiem sukcesu celu nr 3 SRRK jest osiągniecie do 2025 r. przez minimum dwa spośród instytucji pośredniczących statusu ogólnoeuropejskich instytucji pośredniczących oraz minimum jednej instytucji pośredniczącej mogącej konkurować ze swoimi odpowiednikami w skali międzynarodowej. Jak osiągnąć ten cel? Jakie będą korzyści dla polskich firm z powstania regionalnych championów wśród instytucji pośredniczących? Jak zapewnić wysoką jakość usługi pozyskiwania kapitału dla spółek z segmentu MŚP?
 • SRRK wskazuje, że Rząd powinien wspierać instytucje pośredniczące przez odpowiednie inicjatywy legislacyjne. Jakie inicjatywy legislacyjne mogłyby poprawić efektywność instytucji pośredniczących, jednocześnie zwiększając zaufanie do rynku?
 • Jednolita licencja bankowa: korzyści i ryzyka. Który model rynku finansowego bardziej służy zwiększeniu produktywności gospodarki: model kontynentalny z przewagą finansowania bankowego czy model anglosaski z przewagą wyspecjalizowanych firm inwestycyjnych (domów maklerskich)? Czy występuje ryzyko marginalizacji usług maklerskich ze względu na małe znaczenie w przychodach banków?
 • Czy teza o słabości technologicznej polskich firm inwestycyjnych jest uzasadniona i stanowi barierę do rozwoju rynku kapitałowego w Polsce? SRRK wskazuje, że „nadmiernie rygorystyczne regulacje dotyczące outsourcingu stanowią barierę rozwoju technologicznego firm pośredniczących, ograniczając innowacje w obszarze systemów front i back office”. Na ile umożliwienie outsourcingu usług IT może przyczynić się do rozwoju technologicznego firm inwestycyjnych, jednocześnie wspierając rozwój ekosystemu FinTech w Polsce?

 Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Tomasz Bardziłowski – Dyrektor Zarządzający, Ipopema Securities S.A.
 • Agata Gawin – Dyrektor Departamentu Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Bożena KłopotowskaZastępca Dyrektora ds. Operacyjnych, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • Piotr Kozłowski – Dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Biuro Maklerskie Pekao
 • Radosław Olszewski – Prezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
 • Bartosz Świdziński – Członek Zarządu, Erste Securities Polska S.A.

 Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

      Przerwa
19:40 – 21:00 Przerwa
     Przerwa
21:00 – 02:00 UROCZYSTA GALA WIECZORNA

 • Wystąpienia
 • Rozdanie nagród dla spółek z WIG30, zwycięzców badania relacji inwestorskich
 • Występ artystyczny

7 MARCA 2020 R. (SOBOTA)

09:30 – 10:30

PANEL DYSKUSYJNY

„STABILNOŚĆ OTOCZENIA REGULACYJNEGO I NADZORCZEGO, BARDZIEJ EFEKTYWNE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE”

Zakres tematyczny:

 • Przepisy UE i ich wdrożenie na rynku krajowym a reguły dotyczące wykładni przepisów UE.
 • Czy należy stworzyć niezależny podmiot oceniający sposób stosowania przepisów, w tym kar administracyjnych?
 • Jednolite i transparentne zasady wymierzania kar administracyjnych.
 • Rola Sądu Rynku Kapitałowego.

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Koziński – Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Agnieszka Rostkowska – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
 • Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby, Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, Prezes Zarządu, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 • Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich
 • zw. dr hab. Andrzej Szumański – Wiceprezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Uniwersytet Jagielloński

Moderator: prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski – Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, Partner, Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

PANEL DYSKUSYJNY

„ZWIĘKSZENIE PŁYNNOŚCI NA RYNKU KAPITAŁOWYM”

Zakres tematyczny:

 • Jakiej giełdy potrzebują inwestorzy, jakiej pośrednicy, a jakiej gospodarka?
 • Czym jest płynność na rynku i jakie są jej główne składowe z punktu widzenia uczestników?
 • Wartość obrotów sesyjnych, spready i free float – jakie działania podejmuje GPW, a jakie brokerzy w celu zwiększenia płynności?
 • Jakie działania zapisane w SRRK będą wspierać rynek w budowie płynności? Którzy interesariusze rynku powinni najbardziej zaangażować się w działania zapisane w tym filarze strategii?
 • Czy szansą dla poprawy sytuacji na rynku może być zakończenie reformy OFE oraz napływ środków z PPK
 • Czy nowe technologie i automatyzacja procesu inwestycyjnego mogą poprawić płynność na rynku?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Borowski – Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Artur Iwański – Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
 • dr hab. Krzysztof Jajuga – Prezes Zarządu, CFA Society Poland
 • Jacek Marcinowski – Prezes Zarządu, Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Rafał Wiatr – Wiceprezes Zarządu, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

 

 

     
10:30 – 10:50 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
10:50 – 11:50 PANEL DYSKUSYJNY

„WPŁYW KRAJOWYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA ROZWÓJ POLSKIEJ GOSPODARKI”

Zakres tematyczny:

 • Rola krajowych funduszy a zagranicznych w finansowaniu polskiej gospodarki, w tym szczególnie MŚP?
 • Zalety i ryzyka inwestowania środków za pośrednictwem funduszy – jak sprostać wyzwaniom reputacyjnym, prawnym i oczekiwaniom klientów?
 • Nowe regulacje i ich rola porządkująca działanie funduszy czy może tworzenie rozwiązań sprzyjających wypychaniu rodzimych funduszy na rzecz zagranicznych odpowiedników?
 • Czy należy postawić na inwestorów instytucjonalnych czy indywidualnych w rozwoju rynku?
 • Czy obecna struktura oszczędności gospodarstw domowych z dominującym udziałem środków na rachunkach bankowych jest korzystna dla gospodarki i oszczędzających?
 • Czy polityka podatkowa ujęta w SRRK, w tym brak zachęt do konwersji części oszczędności w kapitał, zawarta w SRRK stymuluje aktywność inwestorów?
 • W jakim kierunku, w obecnym otoczeniu regulacyjnym i biznesowym, zmierzają TFI?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Kędra – Dyrektor Inwestycyjny, PFR Ventures Sp. z o.o.
 • Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Ewa Małyszko – Prezes Zarządu, PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego KNF, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Ignacy Morawski – Dyrektor Działu Raportów i Analiz, Szef Platformy, SpotData
 • Andrzej Sołdek – Członek Zarządu, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Piotr Żochowski – Prezes Zarządu, PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

PANEL DYSKUSYJNY

 „NOWE WYMOGI REGULACYJNE DLA EMITENTÓW”

Zakres tematyczny:

 • Dyrektywa Praw Akcjonariuszy II – SRD II (Shareholder Rights Directive II) i jej implementacja w zmianach do Ustawy o ofercie publicznej.
 • Nowe obowiązki sprawozdawcze (polityka wynagrodzeń, transakcje z podmiotami powiązanymi, etc.).
 • Polityka wynagrodzeń a ustawa kominowa.
 • Co zmieni się dla spółek giełdowych stosujących „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Agnieszka Bogaj-Gryglicka – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Piotr Jelonek – Dyrektor Departamentu Prawnego, DEVELIA S.A.
 • nadzw. dr hab. Katarzyna Kreczmańska-Gigol – Wiceprezes Zarządu, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Michał Perlik – Dyrektor Biura Projektów Strategicznych, PKN ORLEN S.A.
 • Katarzyna Rutkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Rozwoju, AC S.A.
 • Michał Szemraj – Dyrektor Biura Sektora Funduszy, Bank Pekao S.A.

Moderator: Tomasz Prusek – Prezes Zarządu, Fundacja Przyjazny Kraj.

     
12:00 – 12:45 Lunch
 Lunch
13:00 – 14:00 PANEL DYSKUSYJNY

„WYKORZYSTYWANIE KONKURENCYJNYCH NOWYCH TECHNOLOGII”

Zakres tematyczny:

 • Perspektywy  i praktyczne zastosowania innowacji technologicznych na rynkach kapitałowych: Artificial Intelligence, Blockchain, Robo advisory;
 • Plany i oczekiwania wobec nadzorców w zakresie wprowadzania i promowania innowacji finansowych (na podstawie założeń Cyfrowej Agendy Nadzoru KNF);
 • Czy outsourcing i wykorzystanie przetwarzania w chmurze może wspierać polskie instytucje finansowe w budowie przewagi konkurencyjnej;
 • Czy rozwój innowacyjnych przedsięwzięć typu FINTECH wspiera czy stanowi zagrożenia dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
 • Czy bariery technologiczne utrudniają dynamiczny rozwój polskiego rynku kapitałowego.

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • Michał Bazarnik – Head of Capital Markets, Accenture Polska
 • Sławomir Flis – Dyrektor Zarządzający Pionem Innowacji i Technologii, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Marcin Karczmarczyk – Dyrektor Zarządzający, Operator Chmury Krajowej S.A.
 • Przemysław Kurczewski – Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., KDPW_CCP S.A.
 • Artur Trunowicz – Dyrektor Pionu Rynku Kapitałowego, Asseco Poland S.A.

Moderator: Daniel Rząsa – Redaktor Naczelny, 300gospodarka.pl

   
14:00 – 14:20 Przerwa kawowa
 Przerwa kawowa
14:20 – 15:20 PANEL DYSKUSYJNY

„WZMACNIANIE ZAUFANIA DO RYNKU”

Zakres tematyczny:

 • Potencjalne obszary współpracy między instytucjami rynku kapitałowego w ramach realizacji działań SRRK 4.2.1 i 4.2.2.
 • Jak zapewnić stabilność i przewidywalność regulacji na rynku kapitałowym?
 • Jakie dodatkowe uprawnienia powinna uzyskać Giełda Papierów Wartościowych?
 • Jaką rolę w tym procesie powinny odgrywać nowoczesne narzędzia technologiczne umożliwiające szybki i transparenty dostęp do informacji?
 • Czy i jakie inne działania powinny zostać podjęte w celu kształtowania skutecznych ram nadzorczych i wzmocnienia ładu korporacyjnego?

Uczestnicy panelu (w kolejności alfabetycznej):

 • dr hab. Aleksander Chłopecki – Instytut Prawa Cywilnego, Uniwersytet Warszawski
 • Jakub Modrzejewski – Prezes Rady Giełdy, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Magdalena Łapsa-Parczewska – Dyrektor Zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jan Szewczak – Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
 • Krzysztof Szułdrzyński – Partner Zarządzający, Dział Audytu i Usług Doradczych PwC Advisory Sp. z o.o.
 • Marcin Żółtek – Wiceprezes Zarządu, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Moderator: Robert Stanilewicz – Dyrektor Rozwoju Mediów, Analizy Online S.A.

   
15:20 – 15:40 PODSUMOWANIE XX KONFERENCJI IDM
 Przerwa
16:30 Wyjazd na Mistrzostwa
17:00 – 20:30 VII MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE
KOLACJA-GRILLOWA na stoku w miasteczku narciarskim
   
21:00 – 01:00 APRES-SKI PARTY przy Muzyce DJ (Hotel BUKOVINA, Klub poziom -2)

8 MARCA 2020 R. (NIEDZIELA)

07:00 – 10:00 Śniadanie
do 12:00 Czas wolny
12:00 Wyjazd i wymeldowanie uczestników konferencji

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

EBRD1

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news

PARTNERZY

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

PARTNERZY

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partnerzy strategiczni

Partnerzy główni

Partnerzy konferencji

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni

Partnerzy Mistrzostw

KOSZT i DOJAZD

KOSZT UDZIAŁU W XX KONFERENCJI IDM

Koszt netto

Koszt brutto

Pierwsza osoba*

2590,00 zł

3185,70 zł

Druga osoba i kolejne*

2390,00 zł

2939,70 zł

*dotyczy osób zgłoszonych z jednej instytucji (nie dotyczy osób zgłoszonych z jednej grupy kapitałowej.


KOSZT NOCLEGU

Hotel

3 noclegi*

Termin 5-8 marca 2020 r.

2 noclegi*

Termin 6-8 marca 2020 r.

Hotel BUKOVINA

1652,40 zł

1101,60 zł
Hotel HARNAŚ

988,20 zł

658,80 zł

Hotel NAT Bukowina Tatrzańska

927,00 zł

618,00 zł

*Powyższe kwoty są cenami brutto. Noclegi są pakietami 2 lub 3 dniowymi i nie ma możliwość ich skrócenia. Powyższe koszty noclegu zawierają śniadanie.


DOJAZD

Uczestnicy Konferencji dojeżdżają na Konferencję we własnym zakresie i na własny koszt.
Organizator zapewnia transport autokarem z Krakowa w dniu 5 i 6 marca 2020 r. do Hotelu BUKOVINA i w dniu 8 marca 2020 r. z Hotelu BUKOVINA na Dworzec PKP w Krakowie.

5 marca 2020 r., czwartek
Pociąg 5 marca 2020 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 13:30 (EIP5302), przyjazd do Kraków Główny godz. 15:46. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji kupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Odjazd autokaru godz. 16:15. Przyjazd do Hotelu BUKOVINA ok. 18:30.

6 marca 2020 r., piątek
Pociąg 6 marca 2020 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 6:35 (EIC1312), przyjazd do Kraków Główny godz. 9:02. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji kupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na Uczestników pod Hotelem PURO ul. Ogrodowa 10. Odjazd autokaru godz. 9:30. Przyjazd do hotelu ok. 12:00.

8 marca 2020 r., niedziela
Odjazd Autokaru spod Hotelu BUKOVINA o godz. 11:00. Przyjazd na dworzec PKP Kraków Główny ok. godz. 13:30
Sugerujemy zatem zakup biletów na pociąg najwcześniej na godz. 14:07 (EIP3800).

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: