O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XVIII Konferencja Izby Domów Maklerskich

„RYNEK KAPITAŁOWY DLA WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

9 – 11 marca 2018 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to doroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego w Bukowinie Tatrzańskiej z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

XVIII Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2017 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą V Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2017 r., gościła rekordową liczbę blisko 250 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 8 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • Strategia dla rynku kapitałowego w Polsce. Działania administracji rządowej na rzecz rozwoju krajowego rynku kapitałowego.
 • Rynek kapitałowy dla rozwoju nowych technologii.
 • Długoterminowe inwestycje obywateli – źródło finansowania wzrostu gospodarczego i rozwoju przedsiębiorstw w Polsce.
 • Jak FINTECH zmieni kształt współczesnych rynków kapitałowych?
 • Atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku kapitałowego z punktu widzenia inwestora globalnego.
 • Rola polskiego rynku kapitałowego w regionie CEE.
 • Wpływ MiFID II i MiFIR na polski rynek kapitałowy.
 • Ryzyko rozwoju rynku kapitałowego w Polsce: wyzwanie kwalifikacji i różnorodności kadr.
 • Zasada proporcjonalności w tworzeniu regulacji dla rynku kapitałowego – konkurencyjność regulacji.
 • Model dystrybucyjny oparty na agentach firmy inwestycyjnej oraz doradztwie inwestycyjnym, jako odpowiedź na oczekiwania klientów i kluczowy element rozwoju rynku produktów inwestycyjnych w Polsce.
 • Jak przyspieszyć rozwój rynku kapitałowego instrumentów dłużnych w Polsce i osiągnąć płynność niezbędną dla zwiększenia finansowania polskiej gospodarki?
XVIII Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Prezes Waldemar Markiewicz o XVIII Konferencji IDM
Waldemar Markiewicz o Badaniu relacji inwestorski w spółkach z WIG 30

PROGRAM KONFERENCJI

WYDARZENIA PRZEDKONFERENCYJNE
CZWARTEK, 8 MARCA 2018 r.

Spotkanie networkingowe uczestników konferencji – kolacja bufet

20:30 – 22:30
KONFERENCJA
PIĄTEK, 9 MARCA 2018 r.

OTWARCIE KONFERENCJI

12:30 – 12:45

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Członek Zarządu Erste Securities S.A.

WYSTĄPIENIE GOŚCIA HONOROWEGO KONFERENCJI

12:45 – 13:00

Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju

WYSTĄPIENIA

13:00 – 13:20

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
dr Marek Dietl – Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

STRATEGIA DLA RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE – panel dyskusyjny

13:20 – 14:35
14:35 - 15:05 Przerwa kawowa

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA INWESTORA GLOBALNEGO – panel dyskusyjny

15:05 – 16:05
16:05 - 16:25 Przerwa kawowa

RYNEK KAPITAŁOWY DLA ROZWOJU NOWYCH TECHNOLOGII – panel dyskusyjny

16:25 – 17:25
17:25 - 17:40 Przerwa kawowa

DŁUGOTERMINOWE INWESTYCJE OBYWATELI – ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WZROSTU GOSPODARCZEGO I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – panel dyskusyjny

17:40 – 18:40
SOBOTA, 10 MARCA 2018 r.

JAK PRZYŚPIESZYĆ ROZWÓJ RYNKU KAPITAŁOWEGO INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE – panel dyskusyjny

9:00 – 10:00

MODEL DYSTRYBUCYJNY OPARTY NA AGENTACH FIRMY INWESTYCYJNEJ ORAZ DORADZTWIE INWESTYCYJNYM – panel dyskusyjny

9:00 – 10:00
10:00 - 10:15 Przerwa kawowa

RYZYKO ROZWOJU RYNKU KAPITAŁOWEGO W POLSCE: WYZWANIE KWALIFIKACJI I RÓŻNORODNOŚCI KADR – panel dyskusyjny

10:15 – 11:15

WPŁYW MIFID II I MIFIR NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – panel dyskusyjny

10:15 – 11:15
11:15 - 11:35 Przerwa kawowa

JAK FINTECH ZMIENI KSZTAŁT WSPÓŁCZESNYCH RYNKÓW KAPITAŁOWYCH? – panel dyskusyjny

11:35 – 12:35

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI W TWORZENIU REGULACJI DLA RYNKU KAPITAŁOWEGO – KONKURENCYJNOŚĆ REGULACJI – panel dyskusyjny

11:35 – 12:35
12:35 - 13:35 Lunch

ROLA POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO W REGIONIE CEE – panel dyskusyjny

13:35 – 14:50

PODSUMOWANIE XVIII KONFERENCJI IDM

14:50 – 15:05

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

CASE_strona
EBRD1
Polityka Insight
PID 2

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news
wnp

DOJAZD

Uczestnicy Konferencji dojeżdżają na Konferencję we własnym zakresie i na własny koszt.

Organizator zapewnia transport autokarem z Krakowa z Dworca MDA w dniu 8 i 9 marca 2018r. do Hotelu BUKOVINA i w dniu 11 marca 2018r. z Hotelu BUKOVINA na Dworzec MDA w Krakowie.

8 marca 2018r. czwartek

Pociąg 8 marca 2018 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 12:44, przyjazd do Kraków Główny godz. 15:13. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji zakupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na uczestników na Miejskim Dworcu Autobusowym (MDA) zlokalizowanym przy Dworcu PKP Kraków Główny. Autokar będzie oznaczony Logo IDM. Odjazd autokaru godz. 15:35. Przyjazd do hotelu ok. 17:35.

9 marca 2018r. piątek

Pociąg 9 marca 2018 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 6:44, przyjazd do Kraków Główny godz. 9:02. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji zakupują we własnym zakresie.
Autokar będzie oczekiwał na uczestników na Miejskim Dworcu Autobusowym (MDA) zlokalizowanym przy Dworcu PKP Kraków Główny. Autokar będzie oznaczony Logo IDM. Odjazd autokaru godz. 9:25. Przyjazd do hotelu ok. 11:30.

11 marca 2018 niedziela

Odjazd Autokaru spod Hotelu BUKOVINA o godz. 11:00.
Pociąg 11 marca 2018 r. z Kraków Główny odjazd godz. 13:41, przyjazd do Warszawa Centralna godz. 16:04. Bilety na pociąg uczestnicy konferencji zakupują we własnym zakresie.

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: