O KONFERENCJI

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE NA RYNKU KAPITAŁOWYM

XIX Konferencja Izby Domów Maklerskich

„RYNEK PRZYSZŁOŚCI, PRZYSZŁOŚĆ RYNKU – RYNEK KAPITAŁOWY WOBEC WYZWAŃ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

7 – 10 marca 2019 r.

Hotel BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska

Konferencja Izby Domów Maklerskich to coroczne spotkanie czołowych przedstawicieli rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. Celem projektu jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli.

XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konferencja IDM będzie gościła również prezesów spółek publicznych wyróżnionych we wspólnej akcji Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izby Domów Maklerskich pod nazwą „BADANIE RELACJI INWESTORSKICH W SPÓŁKACH Z WIG30”. W czasie konferencji zostaną rozdane nagrody za najlepszy IR w 2018 r. Inicjatywa ta ma na celu promowanie spółek o najwyższych standardach relacji inwestorskich i budowanie zaufania do rynku kapitałowego. Imprezą towarzyszącą konferencji będą VI Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie, zawody otwarte dla pracowników instytucji rynku kapitałowego oraz uczestników konferencji.

Konferencje Izby Domów Maklerskich cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Ostatnia konferencja, która odbyła się w marcu 2018 r., gościła rekordową liczbę blisko 300 uczestników rynku kapitałowego. Podczas jej trwania odbyło się 11 paneli dyskusyjnych z udziałem inwestorów, przedstawicieli spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, nadzoru, giełd, instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

 • STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
 • SZANSE I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W KONTEKŚCIE INICJATYW STRATEGICZNYCH GPW
 • RAMY POLITYKI INWESTYCYJNEJ W PPK – PERSPEKTYWY ORAZ IMPLIKACJE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH I GOSPODARKI
 • WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – SZANSE I ZAGROŻENIA
 • PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OFERTY DLA DOMÓW MAKLERSKICH
 • INWESTYCJA W ZAUFANIE – WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU
 • PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW PRAWNYCH
 • ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH INWESTOWANIE W STARTUPY
 • KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR – WPŁYW PRZEPISÓW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ
 • CO ZROBIĆ ABY POLACY CHĘTNIEJ INWESTOWALI DŁUGOTERMINOWO W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW?
XIX Konferencja IDM uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Reportaż z podsumowania XVIII Konferencji IDM (marzec 2018r.)

PROGRAM KONFERENCJI

HARMONOGRAM XIX KONFERENCJI IDM*

WYDARZENIA PRZEDKONFERENCYJNE
CZWARTEK, 7 MARCA 2019 r.

Spotkanie networkingowe uczestników konferencji – kolacja bufet

20:30 – 22:30
KONFERENCJA
PIĄTEK, 8 MARCA 2019 r.

LUNCH

11:30 – 12:30

OTWARCIE KONFERENCJI

12:45 – 13:15

Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich

Piotr Prażmo – Przewodniczący Rady Domów Maklerskich, Członek Zarządu, Erste Securities Polska SA

WYSTĄPIENIA GOŚCI KONFERENCJI

13:15 – 14:00

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Paweł Borys – Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju SA

PANEL 1: STRATEGIA ROZWOJU POLSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO

14:00 – 15:10

PRZERWA KAWOWA

15:10 – 15:30

PANEL 2: SZANSE I NOWE MOŻLIWOŚCI DLA UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO W KONTEKŚCIE INICJATYW STRATEGICZNYCH GPW

15:30 – 16:40

PRZERWA KAWOWA

16:40 – 17:00

PANEL 3: RAMY POLITYKI INWESTYCYJNEJ W PPK – PERSPEKTYWY ORAZ IMPLIKACJE DLA OSZCZĘDZAJĄCYCH I GOSPODARKI

17:00 – 18:10

PANEL 4: WPŁYW NOWYCH TECHNOLOGII I GLOBALIZACJI NA POLSKI RYNEK KAPITAŁOWY – SZANSE I ZAGROŻENIA

18:10 – 19:20
SOBOTA, 9 MARCA 2019 r.

PANEL 5: PRODUKTY STRUKTURYZOWANE: MOŻLIWOŚCI ROZWOJU OFERTY DLA DOMÓW MAKLERSKICH

10:00 – 11:00

PRZERWA KAWOWA

11:00 – 11:20

PANEL 6: INWESTYCJA W ZAUFANIE – WIARYGODNOŚĆ RYNKU KAPITAŁOWEGO DLA WSPIERANIA JEGO DALSZEGO ROZWOJU

11:20 – 12:20

LUNCH

12:20 – 13:00

PANEL 7: PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU OBLIGACJI W KONTEKŚCIE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW PRAWNYCH

13:00 – 14:00

PANEL 8: ROZWÓJ RYNKU FINANSOWEGO Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI UMOŻLIWIAJĄCYCH INWESTOWANIE W STARTUPY

13:00 – 14:00

PRZERWA KAWOWA

14:00 – 14:20

PANEL 9: KRAJOBRAZ PO MIFID II I MIFIR – WPŁYW PRZEPISÓW NA BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO I JEGO EFEKTYWNOŚĆ

14:20 – 15:20

PANEL 10: CO ZROBIĆ ABY POLACY CHĘTNIEJ INWESTOWALI DŁUGOTERMINOWO W AKCJE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW?

14:20 – 15:20

PODSUMOWANIE XIX KONFERENCJI IDM

15:20 – 15:40

PARTNERZY

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

Partner Strategiczny

Partner Główny

Partner Konferencji

Partner Instytucjonalny

EBRD1

Patronat Medialny

Analizy_Online
ISB news

KOSZTY i DOJAZD

KOSZT UDZIAŁU W XIX KONFERENCJI IDM

Koszt netto Koszt brutto
Pierwsza osoba* 2590,00  zł 3185,70  zł
Druga osoba i kolejne* 2390,00  zł 2939,70  zł

*dotyczy osób zgłoszonych z jednej instytucji (nie dotyczy osób zgłoszonych z jednej grupy kapitałowej)

KOSZT NOCLEGU

Hotel

3 noclegi*

Termin 7-10 marca 2019 r.

2 noclegi*

Termin 8-10 marca 2019 r.

Hotel BUKOVINA

1684,80  zł

1123,20  zł

Hotel HARNAŚ

939,60  zł

626,40  zł

Hotel Morskie Oko

870,00  zł

580,00  zł

 

*Powyższe kwoty są cenami brutto. Noclegi są pakietami 2 lub 3 dniowymi i nie ma możliwość ich skrócenia. Powyższe koszty noclegu zawierają śniadanie.

DOJAZD

 1. Uczestnicy Konferencji dojeżdżają na Konferencję we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Organizator zapewnia transport autokarem z Krakowa z Dworca MDA w dniu 7 i 8 marca 2019r. do Hotelu BUKOVINA i w dniu 10 marca 2019r. z Hotelu BUKOVINA na Dworzec MDA w Krakowie.

7 marca 2019 r., czwartek

Pociąg 7 marca 2019 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 13:45, przyjazd do Kraków Główny godz. 16:03. Bilety na pociąg Uczestnicy Konferencji kupują we własnym zakresie.

Autokar będzie oczekiwał na Uczestników na Miejskim Dworcu Autobusowym (MDA) zlokalizowanym przy Dworcu PKP Kraków Główny. Autokar będzie oznaczony Logiem IDM. Odjazd autokaru godz. 16:30. Przyjazd do Hotelu BUKOVINA
ok. 18:30.

8 marca 2019 r., piątek

Pociąg 8 marca 2019 r. z Warszawa Centralna odjazd godz. 6:29, przyjazd do Kraków Główny godz. 9:03. Bilety na pociąg Uczestnicy Konferencji kupują we własnym zakresie.

Autokar będzie oczekiwał na Uczestników na MDA zlokalizowanym przy Dworcu PKP Kraków Główny. Autokar będzie oznaczony Logiem IDM. Odjazd autokaru godz. 9:30. Przyjazd do hotelu  ok. 11:30.

10 marca 2019 r., niedziela

Odjazd Autokaru spod Hotelu BUKOVINA o godz. 11:00. Przyjazd na dworzec PKP Kraków Główny ok. godz. 13:00. Sugerujemy zatem zakup biletów na pociąg najwcześniej na godz. 13:30.

Miejsce:

Hotel BUKOVINA, ul. Sportowa 22, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Osoba kontaktowa:

Michał Turek, Projekt Manager Konferencji, T:. 22 828 14 02,
M: 602 863 444, E: michal.turek@idm.com.pl

Masz pytania?

+48 (22) 828-14-02/03
konferencja@idm.com.pl

NAPISZ DO NAS: